توضیحات

شرکت ایمن پردازش مدار پس از بررسی نیاز بازار اقدام به طراحی و تولید ماژول رله 20 کانال با امکانات زیر نمود :

* رله 220 ولت 7 آمپر 

* اتصال به دستگاه IPMulti

* قابلیت نصب در جعبه های برق استاندار و  Rail Mount