توضیحات

با توجه به قیمت های گزاف مبدل های سریال به شبکه در بازار شرکت ایمن پردازش مدار اقدام به طراحی ، تولید و ساخت این مبدل با قیمت بسیار مناسب و امکانات زیر نموده است :

* نرخ انتقال اطلاعات سریال 115200 بیت بر ثانیه

* تنظیمات به وسیله ی AT Command 

* قابلیت تنظیم IP به صورت دستی و DHCP 

* امکان Telnet

* ارسال اطلاعات از طریق پروتکل UDP

* ارسال اطلاعات از طریق پروتکل TCP

* SMTP

* Embedded Web Server